Werking Azilect omstreden – Adagio-studie 3

2 oktober 2009 • Discussie, Leven met P, Medicijnen, Onderzoek • Bekeken: 10728

Eén studie, meerdere inzichten (37 reacties)

Bloem en Wolters trekken verschillende conclusies

 

Hoe één onderzoek tot verschillende conclusies kan leiden, blijkt uit de reacties van verschillende neurologen naar aanleiding van de resultaten van de Adagio-studie. Heeft rasagiline (Azilect) nu een ziekte-remmende werking of niet, is de vraag.Erik Wolters, neuroloog aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam, staat achter de beschermende werking van het middel, ook al zijn de resultaten tegenstrijdig. Hij laat ParkinsonPlaza het volgende weten: “Het lijkt mij gerechtvaardigd (maar natuurlijk met de gebruikelijke slag om de arm, de patiënten het voordeel van de twijfel gunnend), vroege patiënten met dit middel te behandelen (althans het ze niet te onthouden).”
In een groot artikel in de Telegraaf d.d. 22 oktober verwoordt hij zijn mening wat krachtiger: ”Dit (red. Rasagiline) is aantoonbaar een ziekteveranderend middel” en: “Dit nieuwe middel vertraagt het beginnende ziekteproces.”Nog dezelfde dag vraagt BNR-radio parkinson-neuroloog Bas Bloem te reageren op het artikel in De Telegraaf. Net als veel andere middelen onderdrukt rasagiline de symptomen van Parkinson, bevestigt Bloem in het radio-interview. Of je op basis van de Adagio-studie nu kunt zeggen dat de ziekte ook wordt afgeremd, vraagt hij zich af. “De uiteenlopende uitslagen van de 1 mg- en de 2-mg dosering zijn lastig te rijmen”, vindt hij. De opzet van de studie is volgens Bloem grensverleggend, maar de resultaten zijn geen echte doorbraak. “De heilige graal is hiermee niet gevonden”, meent hij.
,

Werking Azilect omstreden

Gepubliceerd op 02-10-2009

Heeft het innemen van Azilect ofwel rasagiline in een vroege fase van de ziekte een remmende werking op de degeneratieve ziekte van Parkinson? That’s the question. Deze vraag laaide deze week weer op toen nieuwe onderzoeksresultaten van de Adagio-studie bekend werden.

Hoogleraar Neurologie Erik Wolters, verbonden aan het VU medisch centrum, interpreteerde de resultaten van de Adagio-studie destijds als volgt: “Uit de gepresenteerde gegevens kan ik opmaken dat 1 mg rasagiline per dag de achteruitgang van de ziekte gedurende een periode van negen maanden tot de helft terugbracht. Bij patiënten die de eerste periode een placebo kregen toegediend was dat twintig procent.”

Bij de ruim duizend deelnemers aan de studie werd het beloop van de ziekte van Parkinson onderzocht middels het zogenaamde ‘delayed start design’. De helft kreeg de eerste negen maanden een placebo toegediend. Volgens Wolters bleef het verschil tussen de behandelde en onbehandelde patiënten onveranderd bestaan. Ook nadat in de 2e fase de tot dan toe onbehandelde patiënten eveneens rasagiline kregen voorgeschreven. “Met andere woorden: des te eerder de behandeling ingezet wordt, des te groter het effect. Hiermee voldoet dit middel, in ieder geval in de beginfase van de ziekte, aan de eisen die door de gezondheidsautoriteiten in Europa en de Verenigde Staten worden gesteld aan een zogenaamde ‘disease modifying’ geneesmiddel”, aldus concludeerde de hoogleraar.

Uit de meest recente berichten blijkt dat de onderzoekers onder leiding van dr. Olanow een bevestiging hebben gevonden van de conclusie die zij vorig jaar al trokken. Vroege behandeling met rasagiline in een dosis van 1 mg per dag, beïnvloedt het ziekteverloop mogelijk op een positieve manier.
Niets nieuws onder de zon dus zou je zeggen. Gewoon doorslikken dus. Toch zit er een addertje onder het gras. Een deel van de groep heeft namelijk een dagelijkse dosis van 2 mg geslikt. Waarschijnlijk met de vooropgezette idee dat het verschil nog groter zou kunnen worden. Vreemd is dat het voordelige effect bij deze groep verdwijnt. De site PubMed, waar alle Amerikaanse medische onderzoeken worden gepubliceerd, trekt zelfs de conclusie: “Omdat de twee doseringen verschillende uitkomsten opleveren moeten de resultaten met enig voorbehoud worden geïnterpreteerd.”

Zo’n zinnetje houdt me bezig. Velen onder ons betalen maandelijks een lieve duit om Azilect te mogen slikken. Dit omdat de meerderheid van de verzekeraars in Nederland het middel niet vergoedt. Het is de bekende strohalm waar we ons aan vastklampen. De waarde van een onderzoek moet altijd kritisch worden bekeken. Dat is bekend. Het moet worden gezegd dat de Adagio-studie wordt gesponsored door Teva, de fabrikant van het middel. Bovendien heeft dr. Olanow als adviseur voor het bedrijf gewerkt. Hoe onafhankelijk is zo’n onderzoek dan eigenlijk?
Uit protest heb ik vandaag mijn milligrammetje niet ingenomen. Toch maar even een mailtje sturen aan Erik Wolters. Vragen wat hij hiervan vindt. Als hij reageert laat ik het weten. 

Lees het hele onderzoek >>

Monique Berkelmans

REACTIE VAN Erik Wolter, als hoogleraar Neurologie verbonden aan het VU medisch centrum d.d. 2-10:

Beste Monique,

 Inderdaad, kortelings zijn de resultaten van de ADAGIO studie met de MAO-B remmer Azilect® (rasagiline) in een peer-reviewed blad (het New England Journal of Medicine) gepubliceerd (Olanow et al., NEJM 361, 1268-1278, 2009). De ADAGIO studie werd opgezet om eventuele disease-modifying eigenschappen van dit middel aan te tonen. De in samenspraak met de FDA hiertoe geformuleerde (drie) eindpunten werden met een dagelijkse dosering van 1 mg/dag allen behaald. Olanow et al. toonden in deze publicatie aan dat het beloop van de ziekte van Parkinson significant kon worden beïnvloed door patiënten met deze ziekte in een vroeg stadium (de gemiddelde totale UPDRS score bij inclusie van de patiënten bedroeg ongeveer 20/157 punten) te behandelen met rasagiline. Hierbij stellen de auteurs dan ook terecht dat dit middel, naast de al eerder aangetoonde symptomatische effecten, in deze dosering waarschijnlijk ook disease-modifying eigenschappen bezit.

Inderdaad, er schuilt een addertje (inmiddels opgeblazen is tot een heuse paradijselijke slang) onder het gras (maar het is dan ook wel iets: voor het eerst lijkt er immers sprake van een middel dat disease-modificerend werkt, en dat is nog nooit vertoond): een behandeling met 2 mg per dag blijkt dit modificerende effect niet te scoren……

Wat betreft die 2 mg data kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden:

  1. Het feit dat behandeling met 2mg rasagiline per dag, in tegenstelling tot de behandeling met 1 mg rasagiline per dag, in de ADAGIO studie de door de FDA voorgestelde eindpunten (om te mogen spreken van een disease-modifying effect) niet behaalde is niet in overeenstemming met de gegevens uit de eerder (met rasagiline) uitgevoerde TEMPO studie, waarin zowel patiënten met 1 alsook 2 mg/dag waren geïncludeerd, waarbij zelfs na 6,5 jaar nog steeds een verschil werd gezien ten faveure van de vroeg gestarte behandeling met beide doseringen. 2.2.2.
  2. Een aanvullend subanalyse van de ADAGIO studie liet zien dat de met 2 mg behandelde subgroep (25%) met wat ernstiger patiënten (UPDRS > 25) alle genoemde eindpunten wel significant behaalde, dit in tegenstelling tot de groep (75%) met relatief wat betere patiënten (UPDRS < 25), hetgeen wijst in de richting van een zg. ‘floor effect’ (als er te weinig klinische verschijnselen zijn is er te weinig ruimte om een klinisch significante verbetering aan te tonen) als mogelijke additionele verklaring voor het afwezige effect in de met 2mg/dag behandelde groep.

Desondanks, gezien het belang van een en ander wordt nog steeds enig voorbehoud gemaakt voor wat betreft de interpretatie van de bevindingen. Aanvullend onderzoek is vereist om het modificerende effect van dit geneesmiddel voor de volle 100% te kunnen garanderen!
De werking van Azilect op zichzelf is echter niet omstreden, het betreft hier uitsluitend de interpretatie van dit effect!

Gezien de resultaten van de ADAGIO en de eerdere TEMPO studie, gezien ook de uitkomsten van de subanalyse van de met 2 mg/dag behandelde groep patiënten, lijkt het mij gerechtvaardigd (maar natuurlijk met de gebruikelijke slag om de arm, de patiënten het voordeel van de twijfel gunnend), vroege patiënten met dit middel te behandelen (althans het ze niet te onthouden).

Bizar hierbij is overigens dat rasagiline, in tegenstelling tot de Nederlandse situatie, in de meeste ons omringende landen geheel vergoed wordt (en hier moet m.i. op grond van de thans voor handen zijnde gegevens toch echt verandering komen….).

Hartelijke groet,

Erik Wolters

35 reacties

08-10-2009 om 00:34 uur» Jan Welling

Ik moet zeggen dat ook ik de Azilect niet kan betalen. Ondanks het feit dat mijn reukzin (olfactory bulb) zich voor 50% herstelde na 2 wkn slikken. Het is voor mij het enige medicijn dat ik slik sinds 1995 .. Inmiddels wel een DBS gehad (2002).. Ik bedel de Azilect los bij Belgen met ZvP die het kunnen missen. Het blijft een schandalige zaak dat in Ned.niet wordt vergoed! Ik doe bij deze een oproep aan Belgen die nog wat “overhebben” , mijn voorraad slinkt!!
Groet Jan Welling.

08-10-2009 om 21:07 uur» Bert van Bokhoven

Mijn vrouw gebruikt Azilect vanaf juni dit jaar. Inmiddels hebben het aantal mg Madopar met 500 gr per dag terug kunnen brengen, lijkt me een goede zaak?

09-10-2009 om 23:42 uur» k. tap

Helaas ben ik met Azilect om financi”ele redenen moeten stoppen. Het was niet meer op te brengen, bijna 3 euro voor een pilletje per dag! Erg jammer want het hielp echt wel. Nu maar weer wachten tot januari, want dan vergoed AEGON de recepten weer tot eind mei.

15-10-2009 om 19:08 uur» Gert

Ik vind de opmerking dat in de meeste omgringende landen Azilect WEL vergoedt wordt een reden om dit nogmaals aan te kaarten. Wat u?

23-10-2009 om 14:52 uur» Sonja

Nou wat een onzin dat azilect niet vergoed wordt in nederland. Ik gebruik het al ruim 1 jaar en krijg alles terug van mijn ziektekostenverzekeraar. Wel even aanvullend verzekeren. En het werkt echt, sindsdien heb ik niks van mijn functioneren hoeven in te leveren.

25-10-2009 om 10:09 uur» mevr.G.Smits

ik gebruik nu de reguliere medicijnen maar ook een slaappil, die moet ik ook zelf betalen. Daar zou ik mee moeten stoppen en dan kiezen voor rasagiline. Is het niet te gek voor woorden!

01-11-2009 om 19:58 uur» Ben Vos

Ik krijg tot een bedrag van €500.00 op jaarbasis wel vergoed voor het middel Azilect van mijn zorgverzekeraar.
Maar moest daarvoor wel een extra aanvullend pakket nemen, dus of het uit de rechter of linker broekzak komt het kost toch geld.

05-11-2009 om 13:58 uur» martin de graaff

Wie heeft er minder goede ervaringen met Azilect ? Vorige week was ik bij mijn neuroloog en die twijfelde over het effekt, gezien zijn ervaringen in zijn praktijk. Hij ging mee met de mening van Bas Bloem. Als ik zelf wil schrijft hij het mij voor. Zelf gebruik ik 3 jaar Sinemet en funktioneer nog redelijk en blijf stabiel. Ik zit in de beginfase en twijfel wat ik moet gaan doen.

05-11-2009 om 17:11 uur» Ina Vos-Landstra

sinds 10-07-09 gebruik ik azilect 1 mg per dag. mijn klachten somberheid /depressieviteit ,veel pijn in rechter arm waardoor ik slecht sliep,weinig energie ,stijfheid slechte houding. Het is allemaal over!!!! Gisteren heb ik 8 uur in Utrecht gewinkeld met mijn jongste dochter.ze was verbijsterd dat ik dit allemaal weer kon. Van bijwerkingen heb ik geen /Nauwelijks last meer ,wel gehad de eerste maand. Het is inderdaad trurig dat en medicijn waar ik een ander,gelukkiger mens van ben geworden en daardoor oo mijn man en kinderen metmij .Het is ernstig dat dit medicijn niet vergoed wordt (ik heb een plus verz. ) verder gebruik ik geen medicijnen voor P.

08-11-2009 om 19:55 uur» marieke van driel

ik heb 12jaar een milde vorm van park.Ik slik sinds 2 jaar
sinemet[5×62,5],10 sifrol0,[125mg.],2symmetrel[100mg.],en
2 selegiline[5mg.].Zou het slikken van azilect het proberen waard zijn?

12-11-2009 om 19:17 uur» Gert

aan Marieke: het heeft zin, Azilect is 5 tot 10 keer sterker dan Selegiline.

05-01-2010 om 16:42 uur» Karel van der Wal

Dit lijkt me nou zo’n typisch akkefietje wat door de Nederlandse Parkinsonvereniging via via d.m.v. Kamervragen in de 2e kamer behandeld moet worden.

11-01-2010 om 07:52 uur» wilma

ik ben 30 dec.09 geaccepteerd bij avero en kan nu eindelijk azilect gaan proberen aanv. Royaal.
Maar vind toch dat er door de regering nu eens goedkeuring wordt gegeven.

03-02-2010 om 13:09 uur» Lily Wouters

Ik probeer nu alle sinemet te verminderen,als ik azilct ge-
bruik samen met sinemet wordt mijn handicap (slecht stap-
pen) groter.
Ik laat verder nog wel iets van mij horen .
Ik ben 69 jaar en reeds tien jaar parky patient

06-02-2010 om 17:30 uur» Yvonne

Sinds twee jaar slik ik madopar en requip. Mijn neuroloog heeft mij nu azilect aangeraden. De bedoeling is dat ik die erbij ga slikken. Heeft iemand ervaring met deze combinatie? Op welke bijwerkingen moet ik dan rekenen en hoelang duren die dan?

17-03-2010 om 22:38 uur» Wilma

Ik gebruik sinds januari 1 mg azilect naast de 16mg requip modutab die ik al langer gebruik, en ik ondervind van beiden geen bijwerkingen.

07-04-2010 om 19:02 uur» Dick

Ik gebruik Azilect nu bijna 3 jaar en denk dat het de Parkinson vertraagd. Nu gebruik ik per sinds maart de Sifrol 3 mg, deze hoef je maar èèn keer per dag in te nemen, maar ik heb sinds ik deze slik erge pijn in mijn rug en loop heel erg krom. Komt het door de nieuwe Sifrol of verergert mijn Parkinson.
Heeft iemand al ervaring met deze nieuwe Sifrol.

19-07-2010 om 21:02 uur» louise

Dick
Het is volgens mij duidelijk dat het aan Sifrol ligt, je lichaam geeft het vanzelf aan.Waarom heb je het middel erbij gekregen? misschien is er een alternatief? moet je ook kunnen vinden op internet

16-08-2010 om 13:56 uur» Lily Wouters

Ik gebruik nu alleen nog Azilect,na een sec.opinie,is men er achter gekomen dat Levodopa geen uitwerking op mijn ziekte
heeft.Ik werd doorverwezen naar Prof,Van Den Berghe in
Gasthuisberg te Leuven ,daar men twijfeld,na 10jaar of het
wel parkinson is .?,? Ik laat nog iets weten

31-08-2010 om 12:38 uur» s.hooghuis

geachte lezer
wat is het verschil tussem rasafiline en azilect
groet s hooghuis

01-09-2010 om 16:39 uur» ellen kiene

Sinds ik Azilect neem(nu 3 jaar ) functioneer ik beter, heb al 25 jaar parkinson en weet me uitstekend te redden
Mijn verzekering, Het Zilv.Kruis, aanvullend vergoed €500,- per jaar maar na een brief van mijn neuroloog,krijg ik ¤1000,- vergoed, het kleine bedrag wat ik dan nog moet bijleggen is nihiel,

07-10-2010 om 11:38 uur» lily wouters

Ik ga steeds slechter met mij,ik heb nu mijn azilct ook op-gegeven.5 November moet ik voor nieuwe testen naar prof.Vanden Berghe te gasthuisbergIk gebruik nu niets
meer van medicatie voor parkinson en ben niet beter of slechter dan daarvoor.Ik geef nog wel reacties

03-11-2010 om 22:11 uur» louise

Snap niet dat de mensen die Azilect niet kunnen betalen hetzeflde middel, maar met een andere naam Eldeperyl geloof ik , niet nemen, dat wordt wel vergoed.
Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).
Registratienummer (RVG-nummer)
RVG 13720
Werkzame stof
Selegiline
Geneesmiddelgroep
Parkinson-middelen
Andere namen
Selegiline Tabletten (generiek)
Samenstelling
Tabletten: 5 mg selegiline-hydrochloride per tablet

groetjes Louise

11-11-2010 om 12:20 uur» Cor

Is er ergens ook een overzicht beschikbaar, waaruit te lezen is hoe de verschillende verzekeraars met de vergoeding van Azilect omgaan?

En … is Eldeperyl werkelijk gelijk aan eldeperyl?

En … weet iemand hoe het staat met de prijzen in het buitenland? Zelf importeren de moeite? Geen idee. Wie weet hier meer vanaf?

14-11-2010 om 20:52 uur» Monique

Beste Cor, Op ParkinsonPlaza is een speciale rubriek met informatie over Azilect opgenomen. Daarin vind je ook een link naar een vergelijkingssite. Vorig jaar heb ik op basis van die informatie geprobeerd over te stappen naar ONVZ. Deze maatschappij stond het mij echter niet toe om het pakket te nemen dat Azilect grotendeels vergoedt. Het word je dus niet gemakkelijk gemaakt. Ik weet niet hoe het zit met prijzen in het buitenland. Wel weet ik dat er op internet forse kortingen worden geboden. Na berichten over neppillen durf ik dit niet aan. Groet, Monique

26-12-2010 om 07:28 uur» Marja

Sinds 7 maanden diagnose P.
Slik sinds 7 maanden 1,5 mg sifrol in het begin reageerde ik hier heel goed op dit wordt minder meer last van de l.kant (tremoren) slecht lopen,traagheid en vooral erg moe. Wil graag Azilect slikken om te kijken of dit bij mijn helpt kan je dan stoppen met de syfrol ? omdat dit medicijn toch wel veel bijwerkingen geeft.
Groet Marja

11-02-2011 om 21:50 uur» Ben van der Wal

In het belang van ons allen, zou ik graag willen weten, welke verzekeringsmaatschappij(en) azilect volledig vergoeden
Bedankt Ben

05-04-2011 om 15:56 uur» jacques driebergen

Heb nu ongeveer 2 jaar parkinson, ben 51 jaar.Slik 1 mg azilect en 2,10 mg sifrol. Alles wordt vergoed door avero achmea. Ben in mijn arm wat stijver geworden, maar verder blijft mijn gezondheid redelijk stabiel.

26-08-2011 om 00:08 uur» hendrik

gebruik sinds 6 maanden Azilect 1 x daags in combinatie met Symmetrel 100mg. dit na de maaltijd , s,ochtends 1 x Selegiline 5 mg in combi. met Symmetrel.geen bijwerkingen in tegenstelling tot de zeer deprimerende opsomming in de bijsluiter ,rubriek bijwerkingen.(sic).lichte tremor in de ochtend en krachtverlies rechter arm, motoriek wat ingeboet , slaap slecht.ondanks minder optreden van metaboliet amfetamine.die de slaap verstoort. Litt: Repertorium 2008 . (gebruik van inslaper Temazepam 20 mg.) verder functioneer
ik redelijk tot goed. racefietsgebruik optimaal. overigens ben ik op mijn best naarmate de dag (na inname van Azilect ) . geen gepriegel met schrijven .microschrift. zoals in de ochtend.
3 x in de week ruim 100 km fietsen zonder problemen ( mits goed weer.! krijg niets vergoed (IZZ) betaal 305.34 euro 84 stuks.!overige medicatie worden vergoed, Eldepryl is mogelijk optie wordt volledig vergoed. (sic).andere suggesties welkom. Sifrol ?. overweeg over te gaan naar andere zorgverzekeraar ( 1 jan. 2012) die wel na een aanvullende verzekering vergoed. zelf inkoop in buitenland misschien en optie ,(via internet) maar is riskant gezien fake-pillen.kortom het wordt tijd dat de politiek hierin zijn verantwoordelijkheid neemt in het balang van alle Parkinson patienten. n.b is Akineton een probaat middel tegen de tremor ?, mijn neuroloog was bij mijn suggestie afwijzend.graag uw reactie van eravringsdeskundigen.

20-10-2011 om 22:06 uur» Ben van der Wal

Bij SUN PHARMACEUTICAL kan men via internet zonder recept Rasalect 1 mg. bestellen.
Op jaarbasis is het ca. E.1000,= goedkoper
Heeft iemand ervaring ?

02-08-2012 om 14:57 uur» betathome

Hi www.timpani.nl webmaster, i see many interesting point here
clicca qui

18-06-2012 om 10:11 uur» henk polak

Ik (76 jaar) gebruik sinds 23 april 2012 Azilect en ruim 2 jaar Madopar (thans 750). Ik meen dat ik iets minder stijf ben, maar heb nu zo’n last van een lam gevoel in mijn linker arm, waardoor ik slecht slaap. Ik kan wel alles met die arm doen. Ik ben nog niet erg enthousiast oover dit niddel. Wie herkent dit ?

28-09-2012 om 10:57 uur» José Lubbers

Mijn man heeft ruim 2 jaar geleden bij de medicijnen die hij toen innam, zijnde per dag Sinemet 125 mgr., Stalevo 600 mgr. en Ropinerol 12mgr., gedurende twee maanden Azilect ingenomen. Hij kon opeens weer heel goed lopen, zonder de vermoeidheidsrugpijn waar hij daarvoor zo’n last van had.
Helaas kreeg hij na 6 weken een soort van toevallen, waarbij bij elke toeval verschillende verschijnselen optraden, zoals extreme onhandigheid, totaal van de wereld zijn, hevig met zijn hoofd schudden, in slaap vallen. Bij geen van deze verschijnselen had hij op dat moment door dat er iets vreemds gebeurde en ook achteraf wist hij het niet. Door deze toevallen zijn we weer moeten stoppen met de Azilect.
Mijn vraag is nu: zou het kunnen dat de relatief grote hoeveelheid medicijnen een wisselwerking met Azilect heeft aangegaan waardoor deze toevallen konden plaatsvinden?
Ondertussen heeft mijn man een extreme, nooit eerder geziene ( volgens de diverse neurologen) gevoeligheid voor levodopa en ropinirol opgebouwd. Ook zijn gevoeligheid voor dit soort medicijnen kan dus een rol gespeeld hebben. Nu wordt getracht tijdens opname met een 7x daags inname schema van alleen sinemet in kleine hoeveelheden een situatie te creëren die toch leefbaar is met niet al te extreme bijverschijnselen. Met deze laatste bedoel ik de verschijnselen die we bij verschillende medicatieschema’s met levodopa hebben meegemaakt: de hele dag slapen of aan één stuk door vallen of volkomen verward zijn, tegen krankzinnigheid aan. Is er iemand die hier ervaring mee heeft gehad en een oplossing heeft gevonden? Graag hoor ik dat.
Groeten José Lubbers

17-11-2013 om 19:33 uur» G.Rolf

Gebruik sinds 2008 Azilect 1mg tot grote tevredenheid in combinatie met Neupro pleisters.

27-12-2013 om 00:14 uur» I. Neyman

Mijn man heeft sinds augustus 2012 diagnose Parkinson. Is begonnen met Prolopa waardoor hij weer normaal kon lopen ipv zich vooruit slepen. Vanaf november 2012 is gestart met Azilect. Tot op heden is er geen achteruitgang van deze ziekte geconstateerd. We mogen weer een half jaar wachten tot de volgende controle, We gaan in 2014 wel bij zorgverzekeraar IZA naar Zorg 4 en hopen dan de meeste kosten te kunnen drukken. Hij is in Gent onder behandeling en in Belgie betaal je momenteel voor 28 tabletten € 98,58.

 


Disclaimer: ParkinsonPlaza behoudt het recht om meningen/reacties in te korten of te verwijderen in geval van niet ter zaken doende bijdragen of het overschrijden van (fatsoens)normen. Alle reacties / meningen zijn te allen tijde voor verantwoordelijkheid van de inzender.


 

Reageren is niet mogelijk