Verschijnselen

 

Onderstaande verschijnselen kunnen in meer of mindere mate voorkomen. Het kan echter ook zijn dat bepaalde kenmerken niet of nauwelijks voorkomen. www.spreekuurthuis.nl, trefwoord Parkinson.
 

Beven (tremor):

vaak is beven het eerste verschijnsel. In ieder geval is het beven voor buitenstaanders het meest herkenbare verschijnsel van de ziekte van Parkinson. Verder is kenmerkend dat het beven soms alleen links of alleen rechts voorkomt. Meestal in de handen, maar soms ook in het been of in andere lichaamsdelen. Typisch voor de ziekte is dat de tremor het duidelijkst aanwezig is als men even niets doet (rust-tremor). Bij ruim een kwart van de patiënten ontbreekt de tremor.

www.tremor.nl

 

Spierstijfheid (rigiditeit):

stijfheid ontstaat doordat de spieren voortdurend een beetje zijn aangespannen. Om een bepaalde beweging te kunnen maken moet het lichaam die stijfheid eerst overwinnen en dat kost tijd en energie.

 

Traag bewegen (bradykinesie):

gewone handelingen als eten en aankleden worden moeilijker omdat ze niet vanzelf meer gaan. Allerlei bewegingen, zoals het omdraaien in bed, moeten bewust worden uitgevoerd en leveren daardoor vaak op den duur problemen op. Fijne motoriek zoals schrijven en veters strikken gaan moeizaam, evenals repeterende bewegingen als strijken, tanden poetsen of deeg kloppen. Verder kan de patiënt moeite hebben met het starten of stoppen van een handeling, bijvoorbeeld het opstaan uit een stoel of het stoppen met lopen. Een ander probleem is ‘freezing’ ofwel het verstarren van de spieren, waarbij bepaalde bewegingen opeens worden geblokkeerd. Door even een andere beweging te maken kan de handeling worden afgemaakt.

 

Houdingsproblemen en neiging om te vallen:

kenmerkend voor de ziekte is de licht voorovergebogen houding waardoor het zwaartepunt van het lichaam verandert en het evenwicht moeilijker wordt bewaard.

 

Maskergelaat:

bij een gezond iemand bewegen de handen tijdens een gesprek. Ook verandert de gezichtsuitdrukking, ofwel expressie voortdurend. Parkinsonpatiënten doen dit vaak minder. Doordat de spieren in het gezicht minder bewegen is er minder mimiek te zien. Oogleden knipperen minder en het lichaam beweegt minder mee. Dit geeft de indruk dat het gesprek niet doordringt of geen emotie teweeg brengt. Niets is minder waar.   


Cognitieve klachten

Snel afgeleid, ongeorganiseerd, vergeetachtig, niet kunnen plannen. Voor mensen met Parkinson en hun omgeving komt het vaak als een verrassing dat cognitieve veranderingen (veranderingen in geheugen, aandacht en denken) ook bij de ziekte horen.    

 

Een neerslag van de lezing van ParkinsonNet psycholoog, Marjan Pulles te Nijmegen over onzichtbare verschijnselen.


 

,

Lees ook hoe cognitieve stoornissen problemen kunnen opleveren in het arbeidsproces.


Meerderheid kan 's nachts niet goed slapen

De meest voorkomende slaapproblemen bij Parkinson zijn herhaaldelijk wakker worden, met moeite in slaap te vallen, slapeloosheid, overmatige slaperigheid overdag en REM-slaap stoornissen. De slaapproblemen kunnen prominenter worden als de ziekte vordert. 
,

Pijnklachten onbehandeld

 

Parkinsonpatiënten melden regelmatig dat zij pijnklachten hebben. De vraag is waar dit vandaan komt. Helaas besteden neurologen of therapeuten hier weinig aandacht aan. Behandeling met anti-pijnmedicatie gebeurt daardoor onder de maat. >>
,

 

Andere mogelijke verschijnselen:


  • spraak- en slikproblemen;
  • minder goed zien;
  • minder waarnemen van geuren;
  • trage darm- en blaaswerking;
  • stemmingsverandering;
  • depressie;
  • dementie: de belangrijkste vormen.

Niet-motorische symptomen

De lijst met niet-motorische symptomen is inmiddels zo lang dat de EPDA er een speciale uitgave aan heeft gewijd, die zeer compleet is en wetenschappelijk onderlegd. De PDF van 

Life with Parkinson's and Non-motor symptoms

 

Depressie onderbelicht

“We steken zoveel energie in het nadenken over de verbetering van de behandeling, maar de aandacht voor depressie kan net zoveel betekenen voor de kwaliteit van leven, als je er vanuit gaat dat depressie zich voordoet bij de helft van alle mensen met parkinson.” Lees het interview met dr. Richard >>

 

 

Geurinformatie niet verwerkt

Mensen met de ziekte van Parkinson reageren anders op geurstoffen dan gezonde mensen, ontdekte neuroloog Sanne Boesveldt aan de hand van onderzoek. Niet omdat er iets mis is met hun neus. “Het probleem zit in de hersenen, bij het verwerken van de signalen.” Wat er precies misgaat is nog niet duidelijk. Bij tachtig procent van de Parkinsonpatiënten neemt de reuk sterk af”, aldus Boesveldt. “Vaak gebeurt dat al een paar jaar voordat de motorische klachten zich openbaren. Maar veel mensen hebben het zelf niet in de gaten. Ruiken gaat zo onbewust dat je het verlies ervan in eerste instantie niet eens merkt.” Boesveldt hoopt dat nader onderzoek meer inzicht geeft in het ontstaan van de ziekte. Daarnaast kan het testen van het reukvermogen misschien bijdragen aan een snellere en betere diagnose van de ziekte in een vroeg stadium.  
25 augustus 2007
Bron: NRC Handelsblad

 

Frozen shoulder

Een ‘frozen shoulder’ ofwel een ‘bevroren schouder’ betekent dat het kapsel tussen het schouderblad en bovenarm verkleefd en ontstoken is. Deze aandoening komt veel voor en bezorgt mensen langdurig hinder en gaat gepaard met pijn en bewegings- beperkingen.
Lees meer >>